NCA | BCU

Terugbetaling kosten chiropractie

Tegemoetkoming in Nederland

In Nederland wordt chiropractische behandeling reeds jaren vanuit het aanvullend pakket van de zorgverzekering vergoed. Voor chiropractie geldt geen verplicht eigen risico van 360 euro of een hoger vrijwillig eigen risico. De vergoeding kan sterk verschillen per verzekeraar en per aanvullend pakket.

Hier vindt u een overzicht van de vergoedingen voor 2023 : http://www.chiropractievergoeding.nl/media/vergoedingen_chiropractie_2023.pdf

Raadpleeg bij twijfel uw polis of neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen u alles vertellen over de chiropractie vergoeding waarop u recht hebt.

Tegemoetkoming in België

De meeste ziekenfondsen in Vlaanderen hebben sinds 1999 chiropractie in hun pakket opgenomen en bieden een tegemoetkoming. Terugbetalingen zijn evenwel enkel toegestaan voor behandelingen verleend door erkende chiropractors, namelijk leden van de BCU (Belgian Chiropractor Union) of BVC (Belgische Vereninging van Chiropractors). Wij zijn uiteraard aangesloten.

Verwijzing door een huisarts of specialist is niet noodzakelijk voor recht op terugbetaling. De terugbetaalde bedragen variëren naargelang de respectievelijke ziekenfondsen. Gemiddeld kan men een terugbetaling van 10 euro per consultatie verwachten voor een maximum van 5 tot 15 consultaties per jaar.

Wanneer u aangesloten bent bij de christelijke, socialistische of liberale mutualiteit dan krijgt u een kwijting van uw chiropractor die aan uw mutualiteit moet afgeleverd worden. De overige mutualiteiten werken met een aangevraagd formulier dat bij elke behandeling afgestempeld wordt. Terugbetaling gebeurt dan voor het volledige formulier, of indien dit niet vol is, op het einde van het kalenderjaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de terugbetalingstarieven per kalenderjaar bij de voornaamste mutualiteiten:
 
Christelijke mutualiteit 5x10€ p.p.  
Socialistische mutualiteit 5x10€ p.p.  
Liberale mutualiteit 12x10€ per gezin    6x10€ voor alleenstaanden
Onafhankelijke ziekenfonds 5x10€ p.p. + 10x10€ per gezin er bovenop
Euromut 5x10€ p.p.  
Vlaams neutraal ziekenfonds 5x10€ p.p.  
Partena onafhankelijk ziekenfonds 5x10€ p.p.  
NMBS 2x10€ p.p.  
Getuigenissen
Terugbetaling
Waarvoor behandelen?

Praktijken

BRUGGE (België)
Moerkerkse Steenweg 236
8310 Brugge
0032 50 37 54 64

TERNEUZEN (Nederland)
Alberdingk Thijmstraat 4
4532 CZ Terneuzen
0031 115 69 40 17

OOSTBURG (Nederland)
Zuidzandsestraat 21
4501 Oostburg
0031 117 45 59 25

Contacteer ons